Senteret sitt bannerbilde

VATNE LEGEKONTOR

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS, eller du velger en ledig time selv direkte fra timeboken. Følg anvisningen for dette. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontoret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. Personlig frammøte er også mulig. 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Drift av legekontoret

31. mai 2018

Etter 1. juni 2014 er Haram Kommune ansvarlig for den videre drift av legekontoret.

Iris slutter som fastlege

19. mars 2018

Som mange sikkert vet, slutter Iris som fastlege 01.05.2018. Hun starter som overlege ved Avdeling for spesialisert habilitering ved Ålesund sjukehus. 

Vikar for fastlege

29. oktober 2017

Sara Andrea Løberg er ansatt som vikar i påvente av ny fastlege etter Reidar Anders Nielsen. Haram kommune arbeider med å få ansatt ny fastlege på permanent basis.

Ut og reise?

4. mai 2017

Er der usikre på om dere trenger vaksine, kan dere gjerne gå inn på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Se lenke. 

FOLKEHELSA

Øyeblikkelig hjelp.

14. mai 2016

Ved behov for øyeblikkelig hjelp i kontortiden ringer du 70217270, evt. 113.

113 brukes i livstruende situasjoner og AMK kaller opp legene via egen radio. Legene deltar i akuttberedskapen på dagtid. 

Utenom åpningstidene kontakter du legevakten på telefon

116 117.

Dette er det nasjonale legevaktsnummneret og du vil komme i kontakt med nærmeste legevakt. Greit å vite ved opphold andre steder i landet.

I livstruende situasjoner utenom arbeidstiden kontakter du også 113.

Legenes tilstedeværelse på kontoret

14. mai 2016

Iris Relling Nielsen:

Mandag 08.00-11.30: Eidet Omsorgssenter.

Onsdag: Administrasjonsdag. Delvis tilgjengelig på legekontoret. Hver andre onsdag i måneden: Allmennlegemøte 07.45-09.45.

Torsdag 08.00-10.00: Eidet Omsorgssenter

Sara Andrea Løberg: 

Tirsdag: Skolehelsetjeneste en tirsdag 08.00-11.30 i måneden.

Onsdag 08.00-11.30. Vatne Helsestasjon. Hver andre onsdag i måneden: Allmennlegemøte 07.45-09.45.

Torsdag: Administrasjonsdag. Delvis tilgjengelig på legekontoret. 

 

Når ingen av legene er på legekontoret, vil Vatne Legekontor være betjent av helsesekretærene som er behjelpelig med det de har kompetanse til. Legene er telefonisk tilgjengelig for helsesekretærene. Det vil ikke være mulig å få satt vaksiner da dette krever tilstedeværelse av annet kvalifisert helsepersonell.