Senteret sitt bannerbilde

Bestille time

For øyeblikkelig-hjelp-time, ring 90 99 12 05

SMS FUNKSJONENE ER FOR TIDEN UTE AV DRIFT

For annen timebestilling, benytt gjerne vårt SMS-system. Skriv VATNE, fødselsdatoen din, navnet ditt og grad av hast, og send meldingen til 2097. Eksempel: VATNE 0405190 Ola Hansen ønsker time i neste uke. Tjenesten koster kr. 6,- pr. mottatt melding. Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.

Du kan evt. selv velge time fra avtaleboka vår. Følg i så fall instruksjonen. Tjenesten koster kr. 12,-.

Avbestille time eller endre timeavtale

Ring oss eller send VATNE fødselsdato og navnet ditt med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Bestille hjemmebesøk

Ved behov foretar vi også hjemmebesøk. Er det ønskelig at legene kommer hjem ber vi om at dere tar kontakt med legekontor for en samtale omkring dette. I noen tilfeller der det ønskes hjemmebesøk kan det av ulike grunner likevel være mest hensiktsmessig at pasienten kommer til legekontoret. For å hindre unødvendige hjemmebesøk er det derfor mest fornuftig å planlegge dette. Hjemmetjenesten, HBO, er også behjelpelig i slike sammenhenger. 

Bestille resepter på faste medisiner

SMS TJENESTEN ER FOR TIDEN UTE AV DRIFT

Ring legekontoret for bestilling eller send en SMS. Vi tilstreber å holde oversikten over dine faste medisiner oppdatert, men noen ganger, og særlig dersom det har vært flere leger inne i bildet ved f.eks. timer hos spesialist eller innleggelser i sjukehus, kan det forekomme endringer som ikke er registrert. Vær vennlig å være oppmerksomme på dette og ta kontakt med legekontoret dersom du oppdager feil.

Det er også fint om du selv spør om en oppdatert medisinliste når du er i kontakt med legekontoret. 

Sykemeldinger og attester

Ved behov for sjukemelding må du ha legetime for dette. Dette er ihht. gjeldende regelverk.

Attester: I dagens samfunn opplever vi at det stadig oftere kreves legeattester. Så langt dette er mulig forsøker vi å imøtekomme pasientenes behov. Det er ikke alltid at det er mulig å få skrevet legeerkæringen så raskt som du ønsker det da dette er en oppgave som ikke alltid kan prioriteres. Noen ganger er det også nødvendig med legetime i forkant. Det er derfor viktig at du ikke er seint ute, men i mange tilfeller strekker vi oss langt også når noen er ut i siste liten. 

Helsekontroller

Helsekontroller ivaretas i dag stort sett av bedriftshelsetjenesten. Enkelte har ikke tilgang på slik tjeneste der de arbeider. Har du behov for en generell kontroll/helsesjekk, er det noe du må ta opp med fastlegen din direkte. 

Vaksinering

Reisevaksinering: Mange henvender seg til legekontoret for vaksinering i forbindelse med reiser. Det er viktig at du henvender deg i god tid, helst 1-2 måneder i forkant av reisen.  Vi har noen vaksiner tilgjengelig, men i noen tilfeller er det nødvendig å bestiller vaksiner. Vaksinene virker heller ikke før det er gått en tid etter at vaksinene er satt.