Etter 1. juni 2018 er Haram Kommune ansvarlig for den videre drift av legekontoret.