Ved behov for øyeblikkelig hjelp i kontortiden ringer du     90 99 12 05 , evt. 113.

113 brukes i livstruende situasjoner og AMK kaller opp legene via egen radio. Legene deltar i akuttberedskapen på dagtid. 

Utenom åpningstidene kontakter du legevakten på telefon

116 117.

Dette er det nasjonale legevaktsnummneret og du vil komme i kontakt med nærmeste legevakt. Greit å vite ved opphold andre steder i landet.

I livstruende situasjoner utenom arbeidstiden kontakter du også 113.