Fastlege Reidar Anders Nielsen slutter ved Vatne legekontor fra ca 01.11.2017. Fastlegehjemmelen vil bli lyst ledig og vi håper at det er avklart hvem som blir ny fastlege i god tid før 01.11..